Category Archives: Сметководство

Обврската за потпишување на годишната сметка и извештаи од страна на сметководителите и овластените сметководители ќе се применува од 16.03.2013 година

На  49-тата собраниска седница одржана на 24.12.2012 година  е  донесен Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва  со кој се врши негово […]

Читај повеќе »

Од 01.01.2013 година износите во деловните книги се заокружуваат во денари

В0 Сл. Весник на РМ“, број 54/12 беше објавена Одлука за најнискиот апоен на денарите во прометот. Согласно Одлуката: 1. Најнискиот апоен на денарите во […]

Читај повеќе »

Основан институтот на сметководители и овластени сметководители

На 03.11.2012 година на Собранието составено од 90 сметководители/овластени сметководители на конститутивна седница го формира Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија. На […]

Читај повеќе »

Обврската за потпишување на годишната сметка и финансиските извештаи од страна на сметководителите и овластените сметководители ќе се применува од 01.03.2013 година

Во  собраниска процедура е пуштен Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва  со кој се врши негово усогласување со Законот за сметководствени […]

Читај повеќе »

Обавена висината и уплатната сметка за надоместокот за уверенија за сметководители

На веб страницата на Министерството за финансии е објавена висината и уплатната сметка за плаќање на надоместокот за добивање на уверение за сметководители. Надоместокот зависи […]

Читај повеќе »

Објавен Образецот на Барање за добивање на уверенија за овластен сметководител и сметководител

На Web страницата на Министерството за финансии  е објавено Известување за поднесување на барањата за добивање на времени и трајни уверенија за овластен сметководител и […]

Читај повеќе »

Изменет Правилникот за форма и содржината на годишната сметка

Во Службениот весник бр.174 од 16.12.2011 година е објавен Правилник за узменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишната сметка. Со измените […]

Читај повеќе »

Нов Правилник за сметковниот план

Во Службениот весник бр.174 од 16.12.2011 година е објавен нов Правилник за сметковниот план и на содржинаната на одделните сметки во сметковниот план. Правилникот стапува […]

Читај повеќе »
1 2